Bestuur

2222222222HET 57E BESTUUR VAN DE ROTTERDAMSCHE STUDENTEN SCHIETVERENIGING "DE SCHUTTERIJ" HEEFT DE EER EN HET GENOEGEN U MEDE TE DELEN, DAT ZIJ ZICH OP DE 105DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ALS VOLGT HEEFT GECONSTITUEERD:

Joost van Namen PRESIDENT
Mitchell Molenaar SECRETARIS
Youp van Mackelenbergh PENNINGMEESTER
Simon Ronnes VICE-PRESIDENT

Rotterdam, Mei 2016


 

 
 
 


© 2013 De Schutterij

Website developed by Carlo Bruno